Previous Image
Next Image

Välkommen till Västra Nylands museiportal!

Här hittar du alla museer inom Västra Nylands landskapsmuseums verksamhetsområde. Varje museum beskrivs i ord och bild. I info-delen hittar du uppgifter om öppethållning, inträdesavgifter mm. Uppgifterna uppdateras regelbundet. Kartan hjälper dig att hitta fram till museerna.

Under Kommuner hittar du museerna kommunvis, du kan också klicka på kommunen du söker på kartan till höger. Under Rutter hittar du förslag till resrutter kring olika teman. Aktuella utställningar och evenemang i museerna hittar du under Aktuellt.

Med dessa sidor förbättras förhoppningsvis tillgängligheten till och marknadsföringen av regionens museer. Förverkligandet av sidorna har möjliggjorts av ett understöd från Museiverket.

Välkommen att bekanta dig med det rikliga musei-och kulturutbudet i västra Nyland.