Alisgården

> Kyrkslätt > Från torp till slott

Museet finns i Lappböle, invid väg 113 till Evitskog. Alisgården består av ett bostadshus, den gamla huvudbyggnaden på Alis forna sergeantsboställe i Evitskog och ett loft från Tomas gård i samma by. Byggnaderna flyttades till sin nuvarande plats i medlet av 1950-talet.

Bostadshuset består av stuga, farstukammare och sal. Stugan och farstukammaren är inredda och visar hur man bodde under senare delen av 1800-talet. Salen fungerar som förråd liksom loftet. Museet upprätthålls av Kyrkslätts hembygdsförening som grundades år 1910 och är en av landets äldsta verksamma hembygdsföreningar. Alisgården är en arvtagare till hembygdsföreningens ursprungliga museum Gammel-Tina i Masaby som öppnades 1913 och vars byggnader till största delen förstördes under Porkala-parentesen. På Gesterby gårds ladugårdsvind i centrum av Kyrkslätt har föreningen en samling gamla jordbruksredskap samt bl.a. kärror och slädar som visas enligt överenskommelse.

Alisgården

Adress: Alisgårdsvägen 1, Lappböle, Kyrkslätt
Öppet: Enligt överenskommelse.
Förfrågningar: tel. 09-2566479, 050-35 73 791
Inträdesavgift: Fritt inträde
Länkar: www.kyhf.hembygd.fi, www.kirkkonummi.fi
Tillfälliga utställningar, evenemang:
Besök även dessa museer: Hvitträsk, Byggnadsbranschens arbetsredskapsmuseum och Ragvalds museum
Service:
Tillgänglighet: Liikuntaeste Dålig tillgänglighet för rörelsehindrade