Arbetets museum

> Raseborg > Glimtar ur arbetslivet

Museet bygger på en privatpersons samling av hantverksredskap och -verktyg. Största delen av föremålen anknyter till en gård, Brunnsgatan 8 i Ekenäs. Gården har bebotts av bl.a. en garvare, en smedålderman, en sjöman, en bagarmästare, en skeppare, en tullvaktmästare och en spiksmed. Samlingen har sedermera utökats med andra verktyg och redskap. Museet öppnades i april 2008 och är inrymt i en bottenvåning i ett höghus. Kring museet har bildats en förening vid namn Ekenäs museiförening r.f Museets tillkomst var ett samarbete mellan föreningen och Arbetarnas bildningsförbunds västra Nylands studieorganisation.

 

Adress: Industrigatan 8, Ekenäs
Öppet: Museet har upphört, men samlingarna finns i Samlingsmagasin LEIRA
Förfrågningar: (019) 289 2503 lena.dahlberg@raseborg.fi
Inträdesavgift:
LänkarSamlingsmagasin LEIRA
Tillfälliga utställningar, evenemang:
Besök även dessa museer: EKTA museum
Service:   WC
Tillgänglighet: