Borgargården

> Ekenäs museicentrum EKTAFrån torp till slott

Borgargården är en gammal stadsgård med ursprungligt bostadshus i två våningar och likaså ursprunglig uthuslänga. Helheten visar hur en förmögen hantverkare bodde och levde på 1800-talet. Den gula huvudbyggnaden i två våningar är byggd på 1790-talet. Stilmässigt representerar de olika rummen gustaviansk tid, sen biedermeier och nyrokoko. Den rödmyllade uthuslängan stod färdig 1824 och inrymmer källare, drängstuga, bagarstuga, matboda, vedlider, vagnslider, stall, fähus och avträde. Gården innehades till en början av handelsborgare. År 1857 köptes gården av urmakarmästare Anders Johan Blomqvist som bodde i gården till sin död år 1908. Dottern Alfhild sålde gården och en del lösöre till Ekenäs stad år 1947. Efter en varsam restaurering kunde byggnaden öppnas som museum år 1949.

> Ekenäs museicentrum EKTA
> Fotoateljén
> Helene Schjerfbecks liv och konst

 

Adress: Gustav Wasas gata 11, Ekenäs
Öppet:  23.5. -27.8.2017 tis-.sön 11-17. 26.11.2017 – 7.1. 2018 ons-sön 11-17. Grupper enl. överenskommelse
Förfrågningar: tel. (019) 289 2512, e-post: museum(at)raseborg.fi, www.ektamuseum.fi
Inträdesavgift: Vuxna 8 €, Pensionärer, studerande, beväringar 5 €, barn och ungdom under 18 år, gratis. Grupper (minst 10 pers.) 5/pers. Avgiften gäller till alla enheter i EKTA.
Länkar: www.ekenas.fi/virtualmuseum, www.ektamuseum.fi
Tillfälliga utställningar, evenemang: Julutställning  26.11.2017 – 7.1. 2018
Besök även dessa museer: Forngårdens museum
Service: Samassa pihapiirissä Museishop,  Café och  Inva-WC
Tillgänglighet: LiikuntaesteDålig tillgänglighet för rörelsehindrade. Museet kan även besökas virtuellt: www.ekenas.fi/virtualmuseum