Bland metall- och gruvarbetare

Bland metall- och gruvarbetare

Västra Nylands långa industritraditioner, speciellt inom metallindustrin, representeras av museerna i Högfors samt av Fiskars museum i Raseborg.

Butiker efter kriget

Butiker efter kriget

I museerna vid denna rutt kan man förflytta sig tillbaka till 1950-60-talen och förnimma atmosfären i bybutiker och små specialaffärer.

Från torp till slott

Från torp till slott

Under den här rutten kan du bekanta dig med levnadsförhållandena och –miljöerna för de olika samhällsklasserna i äldre tid.

Glimtar ur arbetslivet

Glimtar ur arbetslivet

Längs Glimtar ur arbetslivet – rutten kan man bekanta sig med arbetet inom olika branscher såsom elbranschen och bruksindustrin.

I berömda personers fotspår

I berömda personers fotspår

I Västra Nyland kan man bekanta sig med många berömda personer. I Ekenäs museicentrum EKTA kan man bekanta sig med konstärinnan Helene Schjerfbeck.

I forntidens spår

I forntidens spår

Forntidens människor har efterlämnat rikligt med spår, såsom boplatser och gravar i Västra Nyland.

Jordbruket i äldre tider

Jordbruket i äldre tider

I de museer som presenteras här kan man bekanta sig med de arbetsredskap och –metoder som användes innan jordbruket mekaniserades.

Jordbrukets mekanisering

Jordbrukets mekanisering

Under de senaste 20-30 åren har stora satsningar gjorts i regionen för att tillvarata minnen av det mekaniserade jordbruket utveckling.

Krigets spår från Hangö till P...

Krigets spår från Hangö till Porkala

I några västnyländska museer kan man bekanta sig med de senaste krigen och deras följder.

Längs Kungsvägen

Längs Kungsvägen

Kungsvägen, eller den Stora strandvägen är den medeltida väg som anlades för att förbinda Åbo och Viborg. Längs rutten finns i dag ett flertal museer.

Med båt till museet

Med båt till museet

Till några av museerna i regionen kommer man också vattenvägen. Från närmaste gästhamn till respektive museum är i medeltal endast några hundra meter.

Sjukvårdshistoria

Sjukvårdshistoria

I västra Nyland finns tre sjukhusmuseer, alla är belägna i Raseborg och alla har de en egen inriktning.