EKTA museum

> Raseborg > Längs Kungsvägen > I forntidens spår > I berömda personers fotspår > Med båt till museet

EKTA museum är Västra Nylands landskapsmuseums utställningsområde. Till helheten hör ett modernt utställningskomplex med museets basutställning, biljettkassa, café, museishop och en hall för tillfälliga utställningar. I EKTA museum ingår vidare Borgargården och Fotoateljén med intressanta historiska interiörer, som man kan bekanta sig med även virtuellt.

Basutställningen ”Alla tiders Raseborgs” ger en mångsidig bild av staden och dess omgivning från förhistorisk tid till nutid. Basutställningen “Helene Schjerfbecks liv och konst” presenterar Schjerfbecks liv i staden 1925-1941.

EKTA museum ligger centralt i Ekenäs i attraktiv gammal stadsmiljö.

> Fotoateljén
> Borgargården
> Helene Schjerfbecks liv och konst

 

Adress: Gustav Wasas gata 11, Ekenäs
Öppet: ons-sön 11-17  tis-sön 11-17 l ti-sö 11-17 (26.4.2018 – 26.8.2018)
Inträdesavgift: Vuxna 8 €, Pensionärer/studerande/beväringar 5 €, barn och ungdom under 18 år gratis. Grupper (minst 10 pers.) 5 € /pers.
Avgiften gäller till alla enheter i EKTA.
Förfrågningar: (019) 289 2512, museum@raseborg.fi, www.ektamuseum.fi
Länkar: www.ektamuseum.fi, Ekenäs virtuella museum, Facebook, Instagram
Tillfälliga utställningar, evenemang:
26.4 – 26.8.2018 Konst de la Chapelle
10.7.2018 Helene Schjerfbecks dag
2.11.2018 – 17.2.2019 Ung rebell
1.12.2018 – 6.1.2019 Julutställning i Borgargården
Besök även dessa museer: Forngårdens museum
Service: Café WC Museishop
Tillgänglighet: Tillgänglig för rörelsehindrade och Inva WC Induktionsslinga