Fiskars museum

> Raseborg > Bland metall- och gruvarbetare > Sjukvårdshistoria > Glimtar ur arbetslivet

Fiskars museum är ett levande lokalmuseum för brukskultur. Vi vill genom guidningar, tidsresor och evenemang ge besökaren en upplevelse om livet i Fiskars bruk fråån 1600-talet fram till i dag. Under sommaren kan man titta in i vår bagarstuga och baka i en äkta vedeldad bakugn, sitta och njuta av en kopp gott kaffe i Café Hammarbacken eller spela traditionella spel som till exempel hästskokastning.

I basutställningen Livet på Fiskars bruk presenteras bruksbornas liv i vardag och fest under 1800- och 1900-talet. Förutom unika föremål och bilder ger utställningen besökaren möjlighet att leva sig in i till exempel finsmidesarbetarens och kontoristens vardag och ta del av husets historia. Under sommarsäsongen kan besökarna också bekanta sig med Slaggbyggnadens vind. Där presenteras hur man levde i bruket under andra världskriget och fram till 1970-talet. Sommartid är även Opp-i-bruke utställningen öppen. I utställningen presenteras områdets tyngre industri under brukets blomstringstid vid sekelskiftet 1900.

Museets ägs och upprätthålls av Fiskars hembygdsförening r.f, men för verksamheten står museiutbildad personal. Föreningen upprätthåller även Pojo lokalhistoriska arkiv som finns i anslutning till museet. Arkivet har som uppgift att samla in, ordna upp och bevara lokalhistoriskt material med anknytning  till Pojo och västra Nyland.

Adress: Åkerraden 13, 10470 Fiskars
Öppet: se: fiskarsmuseum.fi
Pojo lokalhistoriska arkiv: tis 15-18
Förfrågningar: +358 (0)45 1808111, info@fiskarsmuseum.fi
Inträdesavgift:  5 €, Rabattbiljett 3,50€. Under 18 år gratis. Hos oss kan du även betala med museikort.
Länkar: fiskarsmuseum.fi
Tillfälliga utställningar, evenemang:   Se: fiskarsmuseum.fi
Besök även dessa museer: Gillesgården – lantbruks- och hembygdsmuseum
Service: Museishop, WC
Tillgänglighet: Liikuntaeste Dålig tillgänglighet för rörelsehindrade