Fiskars museum

Herrasväen huone museon toisessa kerroksessa.
> Raseborg > Bland metall- och gruvarbetare > Sjukvårdshistoria > Glimtar ur arbetslivet

Fiskars museum har utvecklats till ett levande lokalmuseum för brukskultur. Vi vill genom guidningar, tidsresor och evenemang ge besökaren en upplevelse om livet i Fiskars bruk från 1600- till 2000-talet. Hos oss kan du se föremålen och höra de spännande berättelserna från brukets historia. I vår trädgård kan du sätta dig  och blicka över Övre bruket och dess verkstäder.

I museets huvudbyggnad finns basutställningen Livet på Fiskars bruk. Där presenteras bruksbornas vardag och fest från 1600-talet och fram till idag. Under sommarsäsongen har besökarna möjlighet att bekanta sig med Slaggbyggnadens vind. Där presenteras en utställning som visar hur man levde i bruket under andra världskriget och tiden fram till 1970-talet.

Sommartid är även Opp-i-bruke utställningen öppen. Fiskars museum ligger i kärnan av det så kallade Övre bruket, på fiskarsdialekt Opp-i-bruke, som en gång i tiden var centrum för grovsmidesindustrin i bruket. I Opp-i-bruke utställningen presenteras de olika verkstäderna och verksamheten under brukets blomstringstid kring sekelskiftet 1900. I samma byggnad finns även den gamla bagarstugan och lekgjuteriet som används i museets pedagogiska verksamhet.

Museets ägs och upprätthålls av Fiskars hembygdsförening r.f. Föreningen upprätthåller även Pojo lokalhistoriska arkiv som finns i anslutning till museet. Arkivet har som uppgift att samla in, ordna upp och uppbevara lokalhistoriskt material med anknytning  till Pojo och västra Nyland.

Adress: Åkerraden 13, 10470 Fiskars
Öppet:1.4.-31.5. 2017 ons-sön 11-16.

1.6.-31.8. dagligen 11-17

1.9.-13.1. ons-sön 11-16.

Övriga tider enligt överenskommelse.  Pojo lokalhistoriska arkiv: tis 15-18

Förfrågningar: (019) 237 023, (019) 237013, info@fiskarsmuseum.fi
Inträdesavgift:  5 €, Rabattbiljett 3,50€. Under 18 år gratis.
Länkar: www.fiskarsmuseum.fi
Tillfälliga utställningar, evenemang:   Bröd 1.4. 2017 – 18.11.2018.  För övriga uppgifter om utställningar, tidsresor mm. se museets hemsidor: www.fiskarsmuseum.fi
Besök även dessa museer: Gillesgården – lantbruks- och hembygdsmuseum
Service: Museishop, WC
Tillgänglighet: Liikuntaeste Dålig tillgänglighet för rörelsehindrade