Från torp till slott

Under den här rutten kan du bekanta dig med levnadsförhållandena och –miljöerna för de olika samhällsklasserna i äldre tid. Färden går till ett torp, ett skärgårdshemman, en sergeants boställe, ett rusthåll, en borgargård, en prästgård och till ett slott.