Hangö museum

HangöMed båt till museet

Hangö museum ordnar utställningar som anknyter till eller tangerar staden och dess historia. Utställningarna arrangeras i en gråstensbyggnad från år 1792, den enda kvarvarande byggnaden från Hangö fästning. Museets verksamhet omfattar insamling av föremål och traditioner med anknytning till stadens historia, nuvarande liv och verksamhetsformer. Museet grundades redan 1909 och har en diger publikationsverksamhet.

Plagen

Plagen i Hangö på 1930-talet. Bild: Hangö museum

Adress: Nycandergatan 4, Hangö, tel. 040-1359 228.  Museikansli: Rådhustorget 5, 10900 Hangö.
Öppet:18.5-31.8. Tisdag-söndag 11-16 samt torsdag även 18-19.1.92018-31.3.2019 Tisdag-fredag 14-18, lördag-söndag 13-16.
Förfrågningar:  040 1359 228 (under museets öppethållningstider) 040 1359 224, museo@hanko.fi
Inträdesavgift:
Sommarutställningar Vuxna 5 € / Vinterutställningar 4 €
Pensionärer/Studerande/Beväringar/Arbetslösa 3 €/Vinterutställningar 2 €
Under 18 år/veteraner/lottor 0 €
Grupper (minst 10 pers.) 4 €Guidning:
Vardagar 50 €/Veckoslut 70 €/Skolgrupper från Hangö 0 €/Skolgrupper från andra orter 10 €
Länkar: www.hango.fi
Tillfälliga utställningar, evenemang: 19.5.2018-31.3.2019 Durchgangslager Hangö
Besök även dessa museer: Hangö frontmuseum
Service: Bokförsäljning, WC 
Tillgänglighet: Tillgänglig för rörelsehindrade och Inva WC