Hangö


Hangö har genom tiderna haft en strategisk betydelse. Detta kommer till uttryck också i stadens två museer: Hangö museum som verkat i över 100 år arrangerar tillfälliga utställningar i en stenbyggnad som för 200 år sedan utgjorde en del av Hangö fästning, Hangö frontmuseum i Lappvik fokuserar i första hand på krigshändelserna på Hangö udd 1940-41.


Foto: Hangö museums bildarkiv