I berömda personers fotspår

I Västra Nyland kan man i två museer stifta bekantskap med Elias Lönnrot som sammanställde Kalevala. De kända arkitekterna Eliel Saarinen, Herman Gesellius och Armas Lindgren kan man bekanta sig med i ateljéhemmet Hvitträsk som de lät uppföra 1901-03. Konstnärinnan Helene Schjerfbeck har en egen avdelning i Ekenäs museicentrum EKTA . En av regionens mest kända herrgårdsägare var kammarherre Hjalmar Linder på Svartå Slott.