I forntidens spår

Forntidens människor har lämnat rikligt med spår såsom boplatser och gravar efter sig i västra Nyland. Ämnet har inte fått någon bredare presentation i regionens museer men t.ex. via museiutställningar i Raseborg och i Sjundeå kan man få en inblick i ämnet. I terrängen t.ex. i Brobacka i Karis och i Sjundeå kyrkby finns utmärkta fornstigar som med infotavlor informerar om respektive fornlämning, men också om det forntida landskapet. Den medeltida slottsruinen Raseborg är regionens ståtligaste medeltida fornminne.