Ingå

I Ingå finns goda exempel på att intresset för museiverksamhet ökat de senaste decennierna. Ortens äldsta museum, Ingå hembygdsmuseum grundades redan 1936 men de fyra övriga museerna i Ingå är grundade efter 1996. I museerna presenteras en rik variation av ämnen. Utställningarna berör allt från landsbygdens näringar i äldre och nyare tid till de exceptionella förhållanden som Porkala Parentesen (1944-1956) innebar.