Jordbruket i äldre tider


Bland annat i de museer som här räknas upp kan man bekanta sig med de arbetsredskap och –metoder som användes innan jordbruket mekaniserades. Samlingar som anknyter till ämnet finns dock i många museer.