Jordbrukets mekanisering

Den utveckling som skett inom det mekaniserade jordbruket intresserar allt fler. Under de senaste 20-30 åren har stora satsningar gjorts i regionen för att tillvarata minnen av denna utveckling. Gårdskulla lantbruksmuseum och Kovela traktormuseum kan nämnas som goda exempel på detta.  Men också andra museer har större eller mindre samlingar inom området. I flera av dessa ordnas årliga evenemang då maskiner är igång och man kan följa med olika demonstrationer. År 2013 öppnades ett nytt museum kring samma tema i Raseborg http://www.lantbruksmuseetfinbygrand.fi