Kovela traktormuseum


> Nummi-Pusula > Jordbrukets mekaniseringn

Kovela traktormuseum ger en mångsidig bild av jordbrukets mekanisering. Utställda i byggnader och hallar på Kovela gård finns en omfattande samling redskap och maskiner som utvecklats för att underlätta en lantgårds olika arbeten: 120 traktorer, över 40 motorer, 100 motorsågar, slåttermaskiner och skördetröskor. I gårdens ladugård finns också kärror och slädar

I gårdens huvudbyggnad, uppförd 1924, finns ett hantverksmuseum där man i vackert inredda rum kan få en bild av livet på gården i äldre tider. Utställda är ryor och andra väggbonader, samt rikligt med andra textiler avsedda för såväl vardags- som festbruk. Också bruksföremål med anknytning till gården är utställda.

 

Adress: Kovelantie 130, Nummi
Öppet: Traktormuseet året om tis-sön 10-18. Hantverksmuseet sommarveckoslut kl 11-17
Förfrågningar: 019 – 373 311, 041- 452 5180, e-post tuulikki.eloranta(a)kovelantraktorimuseo.fi
Inträdesavgift: Traktormuseet 5 €, Hantverksmuseet 3 €, under 15 år gratis
Länkar: www.kovelantraktorimuseo.fi
Tillfälliga utställningar, evenemang:
Besök även dessa museerNummi hembygdsmuseum, Mejerimuseet, Gårdskulla lantbruksmuseum
Service: Kaffe serveras åt grupper enl. beställning
Tillgänglighet: En del av utrymmena är tillgängliga för rörelsehindrade