Krigets spår från Hangö till Porkala

De senaste krigen har lämnat bestående spår i det västnyländska landskapet, främst i anslutning till striderna vid Hangöfronten 1941 och arrenderingen av Porkala 1944-1956. I några västnyländska museer kan man bekanta sig med krigen och deras följder.