Kyrkslätt


I Kyrkslätt finns fyra mycket olika museer. I dem kan man bekanta sig med boende- och levnadsförhållandena på landsbygden på 1800-talet, utvecklingen inom byggnadsbranschen från hantverkstiden till elementbyggandet, ett nationalromantiskt kulturhem, en bondgårds öden under 1900-talet och Porkala arrendetid.