Lammi gård

> Lojo > I berömda personers fotspår

Lammi gård, Elias Lönnrots (1802-1884) hem på ålderdomen ligger i Haarjärvi by i Sammatti endast fyra kilometer från Paikkari torp. Huvudbyggnaden är en fascinerade kombination av gammalt rökpörte och ståndshem från 1800-talet.

Föremålsbeståndet är tidstypiskt och en del av det har tillhört Elias Lönnrot. Såväl i huset som i omgivningen kan man med lätthet förnimma stämningar från Lönnrots tid. Vägen till gården är historisk och en upplevelse i sig, den byggdes på Lönnrots initiativ och löper över det 127 m höga berget Pekkari. En buss som kör rutten får inte vara längre än 12,5 m.

Lönnrot bodde på Lammi gård åren 1876 -1884. Där färdgställdes bl.a. Lönnrots tredje storverk, den finsk-svenska ordboken år 1880. Lammi gård är vid sidan av J.L.Runebergs gård den första byggnad i Finland som av personhistoriska skäl skyddats med byggnadsskyddslagen. Huvudbyggnaden har tillsammans med gårdsmiljön klassificerats som värdefull på riksnivå. Lammi gård var den första fastighet som Stiftelsen för Kulturarvet i Finland r.f. förvärvade. Föreningen Sampo donerade gården till stiftelsen 1987.

Adress: Lammintie 399, Sammatti
Öppet: 10.6.-20.8.2017  lör-sön kl. 12-17. Grupper guidas enl. överenskommelse utanför öppethållningstiderna i maj och september, minimikostnad 20€
Förfrågningar: 040-5544235, sammatin.lammi@gmail.com
Inträdesavgift: 3/2 €
Länkar: www.kulttuuriperinne.com
Tillfälliga utställningar, evenemang: Närmare uppgifter om program under sommaren 2017 på adressen www.kulttuuriperinne.com
Besök även dessa museer: Paikkari torp
Service: Gården kan hyras för fester och evenemang. Dagshyra är 200 €.
Tillgänglighet: Liikuntaeste Dålig tillgänglighet för rörelsehindrade