Längs Kungsvägen

Kungsvägen, eller den Stora strandvägen är den medeltida väg som anlades för att förbinda Åbo och Viborg. I västra Nyland löpte den via Tenala och Pojo till Karis där den delade sig i en sydlig rutt via Ekenäs, Raseborg slott och Ingå, och en nordlig rutt via Kyrkstad i Virkby och  Sjundeå. Vägarna förenades i Pickala. Därifrån fortsatte Kungsvägen österut via Kyrkslätt.  Längs rutten finns ett flertal museer, av vilka några som t.ex. Tenala hembygdsmuseum och Ragvalds museum ligger alldeles invid vägen. I Fagervik i Ingå är ett avsnitt av vägen museiväg.