Lojo Museum

> Lojo > Från torp till slott

Lojo museum verkar på det kulturhistoriskt värdefulla gamla prästgårdsområdet (Iso-Pappila) inte långt från den medeltida kyrkan. Det parkliknande gårdstunet omfattar elva byggnader. Museets basutställningar som beskriver levnads- och boendeförhållandena för de olika samhällsklasserna i Lojonejden har byggts upp i dessa byggnader. Utställningarna omfattar interiörer från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet. I den välskötta trädgården trivs blommor, örter och fruktträd.

Gårdstunet är uppdelat i en mangård och en fägård. Mangården domineras av huvudbyggnaden som ritats av arkitekt August Boman. På den högra sidan av mangården är sockenadjunktens bostad som är uppförd 1780. I ändan av byggnaden verkar sommartid ett café. På ladugårdens vind är en utställning med kärror och vagnar från Vaanila gård. En helt ny basutställning “Vår hemstad Lojo” öppnades i Lojo pedagogi i början av 2012. Lojo pedagogi är Finlands äldsta landsortsskolbyggnad, den byggdes 1769.

Lojo museum arrangerar utställningar också i Lindersalen i Lojo huvudbibliotek (Karstuntie 3). Salen är öppen under bibliotekets öppethållningstider. I Sammatti förvaltar Lojo museum Johannes Lohilampi-museet och dess s.k. konstladugård, där konstutställningar ordnas. Även Paikkari torp, där Elias Lönnrot föddes förvaltas av Lojo museum.

> Iso-Pappila huvudbyggnad

> Förvaltarens byggnad

Adress: Rovastinkatu 1, Iso-Pappila
Öppet: ti, to-sö 12-16, ons 12-19, må stängt
Förfrågningar: (019) 369 4204, e-post: museo(a)lohja.fi
Inträdesavgift: Vuxna 5€, barn och pensionärer 3€.  Vintertid: Vuxna 3,00 €, barn och pensionärer 2,00  €, gruppbiljett 1,50  €/pers(över 10 pers).   Onsdagar är “kompisonsdagar” på museet, då kommer två personer in på samma biljett.  Guidning 50 €/ h . Utanför öppethållingstider 70 €/h .
Länkar: www.lohja.fi/museo
Tillfälliga utställningar, evenemang:  Se närmare uppgifter om utställningar och evenemang på museets hemsidor: www.lohja.fi/museo
Lindersalen:  för information om utställningar :se museets hemsidor
Besök även dessa museer: Tytyri gruvmuseum, Johannes Lohilampi -museet
Service: Museishop, WC, sommartid café
Tillgänglighet: Vissa utrymmen är tillgängliga för rörelsehindrade  Inva-WC

Obs! Kartan visar fel. Museet finns vid korsningen av Prostgatan och Lindgatan