Malmtorp bondgårdsmuseum

> Ingå > Jordbrukets mekanisering > Från torp till slott

Museet ger en bild av levnads- och boendeförhållandena i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Museet består av en torpbyggnad från 1877 som har flyttats till platsen och av en loftsbyggnad samt befintliga lider. I bostadsbyggnaden har rumsinteriörer byggts upp. I loftet är inrett en gammal skolinteriör, en mangelbod, en gammal sjukstuga och en hörna med gamla leksaker. I vagnslider finns olika arbetsredskap, kärror, slädar, traktorer och andra jordbruksmaskiner. Samlingarna och utrymmena utökas kontinuerligt.

Malmtorp

 

Adress: Ingarskilavägen 37, Täkter
Öppet: I juni 2017 lördagar 11-13. I övrigt enligt överenskommelse. tfn (09) 221 4422 el. 050-356 6074
Förfrågningar: tfn (09) 221 4422 el. 050-356 6074
Inträdesavgift: Vuxna 2 € , guidning ingår
Länkar: malmtorp.hembygd.fi, www.inga.fi
Tillfälliga utställningar, evenemang:
Besök även dessa museer: Ingå Gammelgård
Service:
Tillgänglighet: Liikuntaeste Dålig tillgänglighet för rörelsehindrade