Med båt till museet

Till några av museerna i regionen kommer man också vattenvägen. Vägen från närmaste gästhamn till respektive museum är i medeltal några hundra meter.