Ragvalds museum

> Kyrkslätt > Längs Kungsvägen > Krigets spår från Hangö till Porkala

Ragvalds är ett gammalt jordbrukshemman invid den gamla Kungsvägen. Gårdens 12 byggnader är på sina ursprungliga platser på båda sidor om landsvägen. Den sista privata ägaren var Bertil Malmström (1900-1982). Efter hans död bildade man ett museum av gårdscentret. Museet drivs av Kyrkslätts kommun.

I huvudbyggnaden kan man bekanta sig med hur Bertil Malmström bodde; kammaren, stugan och salen har kvar sin ursprungliga inredning.I drängstugan invid huvudbyggnaden ordnas verksamhet för barn.

På museiområdet har man anlagt en undervisningsträdgård med över 50 växter. Även i övrigt vårdar man odlings- och nyttoväxter som hör till den traditionella jordbruksmiljön. I den s.k. Eliasvillan har man byggt upp en utställning kring parentestiden 1944-56, då en stor del av Kyrkslätt ingick i den sovjetiska marinbasen. Här finns bl.a. Jan Kailas bildserie ”96 ryska föremål”.

Adress: Överbyvägen 140, Kyrkslätt
Öppet: Huvudbyggnaden och utställningen över Porkala arrendetid är öppna sommarlördagar 11-15 (stängt midsommar). Övriga tider enl. överenskommelse.
Förfrågningar: 040-865 2034
Inträdesavgift: Vuxna 2 €
Länkar: www.kyrkslatt.fi/ragvalds
Tillfälliga utställningar, evenemang:
Besök även dessa museer: Alisgården, Hvitträsk, Byggnadsbranschens arbetsredskapsmuseum
Service:
Tillgänglighet: Liikuntaeste Dålig tillgänglighet för rörelsehindrade