Sjukvårdshistoria

I västra Nyland finns tre sjukhusmuseer, alla är belägna i Raseborg och alla har de en egen inriktning.  I Sjundeå hembygdsmuseum kan man bekanta sig med en komplett tandläkarmottagning från åren 1930-1987.