Vichtis

Vichtis museum grundades av Vihti-seura som ett traditionellt hembygdsmuseum år 1958. Sedan 1987 är museet ett professionellt skött kulturhistoriskt museum som upprätthålls av kommunen. Museiväsendet i Vichtis är koncentrerat till kyrkobyn där de tre museerna finns på gångavstånd från varandra.