Högfors

Högfors bruk grundades år 1820 och ända fram till i dag har metallindustrin varit verksam på orten. De gamla industribyggnaderna, arbetarbostäderna och bruksherrgården med omgivande park utgör den historiska basen och miljön för ortens museiverksamhet. Högfors masugn, Finlands gjuterimuseum och Karkkila-Högfors arbetarmuseum utgör tillsamman Högfors bruksmuseum Senkka som är ett specialmuseum för gjuteriindustrin.