Bland metall- och gruvarbetare

Västra Nylands långa industritraditioner, speciellt inom metallindustrin representeras av museerna i Högfors samt av Fiskars museum i Raseborg.  I Tytyri gruvmuseum i Lojo får man bekanta sig med gruvarbetet i äkta miljö, i gruvgångar 80 m under markytan.