Ahjonsuu butiksmuseum

Ahjonsuu butiksmuseum

Museet består av en butiksinteriör från 1960-talet samt av en lagerinteriör, båda med bevarad originalinredning.

Alisgården

Alisgården

Alisgården visar hur man bodde under senare delen av 1800-talet. Museet finns i Lappböle, invid väg 113 till Evitskog.

Arbetets museum

Arbetets museum

Arbetets museums samlingarna bygger på en privatpersons samling av hantverksredskap och -verktyg. Största delen av föremålen anknyter till en gård, Brunnsgatan 8 i Ekenäs. Samlingen finns idag i Samlingsmagasin LEIRA.

Bromarv hembygdsmuseum

Bromarv hembygdsmuseum

Museet utgörs dels av en bostad inredd i 1920-30-tals stil, dels av en föremålsutställning där sjöfart och dräktmode intar en framträdande plats.

Byggnadsbranschens arbetsredsk...

Byggnadsbranschens arbetsredskapsmuseum

Museet berättar om utvecklingen inom byggnadsverksamheten från 1800-talet till modern tid. Museet är inrymt i en tvåvåningsbyggnad i anslutning till Siikaranta-institutet.

Degerby Igor

Degerby Igor

Museets huvudtema är Porkala Parentesen 1944-1956, då Porkalaområdet med Degerby och delar av Sjundeå och Kyrkslätt var utarrenderade till Sovjetunionen som marinbas.

EKTA museum

EKTA museum

Basutställningen i EKTA museum ger en mångsidig bild av staden från förhistorisk tid till nutid. I EKTA museum ingår vidare Borgargården och Fotoateljén.

Ekåsens museum

Ekåsens museum

Museets utställningar har tagits ned och samlingarna är för tillfället nerpackade.

Evakueringsmuseet

Evakueringsmuseet

Utställningen i museet berättar om dem som under andra världskriget evakuerades från Heinjoki kommun på Karelska näset till Vichtis.

Finlands gjuterimuseum

Finlands gjuterimuseum

Finlands gjuterimuseum presenterar gjuteriindustrins skeden, speciellt de ändringar som skett inom tekniken.

Fiskars museum

Fiskars museum

I Fiskars museums utställningar presenteras bruksbornas arbete, boende och vardag från slutet av 1800-talet till 1940-talet.

Gillesgården

Gillesgården

De olika utställningarna i Gillesgården berättar främst om jordbruket och dess utveckling i Pojo-trakten.

Gårdskulla lantbruksmuseum

Gårdskulla lantbruksmuseum

I museet får man en mångsidig bild av förhållandena på landsbygden för hundra år sedan. Speciellt ingående presenteras det mekaniserade jordbrukets utveckling.

Hangö frontmuseum

Hangö frontmuseum

Via sina utställningar vill Hangö frontmuseum fördjupa kunskapen om Finlands svåra år 1939-1945 och andra historiska epoker.

Hangö museum

Hangö museum

Hangö museum ordnar utställningar som anknyter till eller tangerar staden och dess historia. Utställningarna arrangeras i en gråstensbyggnad från år 1792.

Hvitträsk

Hvitträsk

Åren 1901-1903 lät arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen bygga Hvitträsk.

Högfors masugn

Högfors masugn

Högfors masugn som är belägen invid forsen i Högfors skildrar de olika skedena vid tillverkningen av tack- eller råjärn under åren 1823-1915.

Ingå Gammelgård

Ingå Gammelgård

Hembygdsmuseet Gammelgården med sina över 20 byggnader ger en mångsidig bild av det gamla byggnadsskicket i Ingå.

Johannes Lohilampi-museet

Johannes Lohilampi-museet

I museet kan man bekanta sig med en omfattande samling allmogeföremål som jordbrukaren, finansmannen och kulturpåverkaren Johannes Lohilampi (1866-1938) samlade.

Kanonerna vid Torp

Kanonerna vid Torp

I museet Kanonern vid Torp kan man bekanta sig med olika slags kanoner, transport- och andra militärfordon och annat krigsmaterial.

Karkkila-Högfors arbetarmuseum...

Karkkila-Högfors arbetarmuseum

Karkkila-Högfors arbetarmuseum är ett friluftsmuseum i stadsdelen Fagerkulla. Museet
skildrar bruksbornas hemförhållanden och boende från ca 1850 till 1960-talet.

Kovela traktormuseum

Kovela traktormuseum

Kovela traktormuseum ger en mångsidig bild av jordbrukets mekanisering. På Kovela gård finns en omfattande samling redskap och maskiner.

Lammi gård

Lammi gård

Lammi gård, Elias Lönnrots hem på ålderdomen är en fascinerade kombination av gammalt rökpörte och ståndshem från 1800-talet.

Lojo Museum

Lojo Museum

Museets basutställningar beskriver levnads- och boendeförhållandena för de olika samhällsklasserna i Lojonejden.

Malmtorp bondgårdsmuseum

Malmtorp bondgårdsmuseum

Malmtorp bondgårdsmuseum ger en bild av levnads- och boendeförhållandena i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Mejerimuseet

Mejerimuseet

Valios mejerimuseum som är inrymt i det gamla mejeriet i Nummi-Pusula ger en mångsidig bild av mejeriverksamheten och dess historia fram till 1960-70 –talen

Mjölbollstad sanatoriemuseum

Mjölbollstad sanatoriemuseum

Mjölbollstad sanatoriemuseum berättar om tuberkulosen, främst lungtuberkulosen och dess behandling.

Nummi hembygdsmuseum

Nummi hembygdsmuseum

Till Nummi hembygdsmuseum hör den f.d. kantorsbostaden (Ylhäis f.d. rusthåll) uppförd år 1771 och Nummi två sockenmagasin invid den.

Paikkari torp

Paikkari torp

Elias Lönnrot (1802-1884), folkdiktssamlaren och Kalevala-utgivaren, föddes på Paikkari torp.

Pusula museum

Pusula museum

Museet är inrymt i Pusula f.d. sockenmagasin i Pusula centrum. I museet kan man bekanta sig med föremål med anknytning till jordbruk, boskapsskötsel, jakt och hantverk.

Ragvalds museum

Ragvalds museum

Ragvalds är ett gammalt jordbrukshemman invid den gamla Kungsvägen. Gårdens 12 byggnader är på sina ursprungliga platser på båda sidor om landsvägen.

Sjundeå hembygdsmuseum

Sjundeå hembygdsmuseum

Ämnen som behandlas i museets utställningar är bl.a. Porkala parentesen, Mona Leos dockor och Sjundeå förhistoria.

Forngårdens museum

Forngårdens museum

Forngårdens museum visar hur man bodde på ett skärgårdshemman omkring medlet av 1800-talet.
Sommaren 2018 firar Forngårdens museum 60 år som museum!

Spannmålsmagasinsmuseet

Spannmålsmagasinsmuseet

I spannmålsmagasinsmuseet kan man bekanta sig med det gamla åkerbrukets olika arbetsskeden samt med spannmålsmagasinets verksamhet.

Storö butiksmuseum

Storö butiksmuseum

Storö butiksmuseum består av ett butiksrum i 1950-tals stil och ett lagerrum med bla. en butikshistorisk fotoutställning.

Svartå Slott

Svartå Slott

Den i nyklassisk stil uppförda huvudbyggnaden är en av sin tids mest betydelsefulla byggnader i Finland.

Tenala hembygdsmuseum

Tenala hembygdsmuseum

Till Tenala hembygdsmuseum hör en bostadsbyggnad (1850), en f.d. ladugård, en bod, ett loft, en smedja, en rierad samt socknens gamla lånemagasin (ca 1790).

Tytyri gruvmuseum

Tytyri gruvmuseum

Gruvmuseet i centrum av Lojo tar dig under en guidad tur till en autentisk gruvmiljö på 80 meters djup.

Vichtis museum

Vichtis museum

Vichtis museum är ett kulturhistoriskt museum som samlar, forskar, förvarar och ställer ut exempel på ortens lokala kultur.

Västra Nylands sjukhusmuseum

Västra Nylands sjukhusmuseum

Västra Nylands sjukhusmuseum visar sjukvårdens utveckling från början av 1900-talet fram till modern tid.