Raseborg

 

Den nya staden Raseborg är den kommun i västra Nyland som har flest museer. Museerna återspeglar såväl stads- och landsbygds-, som herrgårds- och brukskultur. De enda sjukhusmuseerna i regionen (3 st) finns här men också specialmuseer såsom Svartå slott.  Det äldsta museet är över 100 år, det yngsta ett par år, de flesta är grundade efter de senaste krigen. Här verkar också regionens landskapsmuseum.