Hangö

Hangö

Hangö har genom tiderna haft en strategisk betydelse. Detta kommer till uttryck också i stadens två museer.

Högfors

Högfors

De gamla industribyggnaderna, arbetarbostäderna och bruksherrgården med omgivande park utgör den historiska basen och miljön för Högfors museiverksamhet.

Ingå

Ingå

Museerna i Ingå presenterar en rik variation av ämnen. Utställningarna berör allt från landsbygdens näringar till de förhållanden som Porkala Parentesen innebar.

Kyrkslätt

Kyrkslätt

I Kyrkslätt finns fyra mycket olika museer. I dem kan man bekanta sig med boende- och levnadsförhållandena på landsbygden på 1800-talet och med Porkala arrendetid.

Lojo

Lojo

I den nya staden Lojo finns ett rikt och mångsidigt utbud av museer i vilka man kan bekanta sig såväl med stads- som herrgårdskultur, industriverksamhet och landsbygdsförhållanden.

Raseborg

Raseborg

Den nya staden Raseborg är den kommun i västra Nyland som har flest museer. Museerna återspeglar såväl stads- och landsbygds- som herrgårdskultur.

Sjundeå

Sjundeå

Sjundeå har mycket att erbjuda den historiskt intresserade: en kyrka från medeltiden, en fornstig, gravrösen från bronsålder och såväl hembygds- som lantbruksmuseum.

Vichtis

Vichtis

Museiväsendet i Vichtis är koncentrerat till kyrkbyn där de tre museerna finns på gångavstånd från varandra.