Sjundeå hembygdsmuseum

> Sjundeå> Längs Kungsvägen > I forntidens spår > Sjukvårdshistoria > Krigets spår från Hangö till Porkala

Till hembygdsmuséet i Sjundeå hör en f.d. skolbyggnad, två bodar, ett lider, en låg s.k. ryggåsstuga, den s.k. Petroffska stugan och en vaktmästarbostad. Museet upprätthålls av Hembygdens vänner i Sjundeå r.f. I museets huvudbyggnad, Fredriksberg f.d. skolhus finns interiör- och föremålsutställningar. Ämnen som behandlas i dem är bl.a. Porkala parentesen, Mona Leos dockor och Sjundeå förhistoria.

I ryggåsstugan är en stuguinteriör och en samling allmogeföremål är utställda. I Petroffska stugan finns bl.a. en fullständig utrustning från en tandläkarmottagning som verkade 1930-1987.

Invid museet på Krejansberget finns fem ståtliga bronsåldersrösen om vilka informationstavlor berättar. Från museet leder en stig upp till berget. Där öppnar sig en vid utsikt över kyrkoådalen med bl.a. kyrkan och Svidja slott.

Museet byggdes på sin nuvarande plats efter kriget. Det ursprungliga museet fanns vid stationssamhället i Fanjunkars torp som förstördes under Porkala parentesen. Fanjunkars har sedermera uppförts på nytt. I dag sköts Fanjunkars av stiftelsen Pro Fanjunkars vars ändamål är att vårda Aleksis Kivis författararbete och minnet av Charlotta Lönnqvist.

 

Adress: Prästgårdsvägen 22 b, Sjundeå
Öppet:
Förfrågningar: 040-7680591 marinagrotell@gmail.com,  040 740 6538 hilkka.anneli.toivonen@gmail.com
Inträdesavgift: 2 €
Länkar:
Tillfälliga utställningar, evenemang:
Besök även dessa museer: Gårdskulla lantbruksmuseum
Service:
Tillgänglighet: Liikuntaeste Dålig tillgänglighet för rörelsehindrade