Bromarv hembygdsmuseum

> Raseborg > Med båt till museet

Museet utgörs dels av en bostad inredd i 1920-30-tals stil, dels av en föremålsutställning där sjöfart och dräktmode intar en framträdande plats. Museet är inrymt i en byggnad uppförd ca 1850 som sockenstuga. Museet öppnades år 1978 och samlingarna uppgår till ca 700 föremål. Bromarv hembygdsmuseumsförening som grundades år 1945 ser vården av museet och dess samlingar som sin främsta uppgift. Föreningen äger även sockenmagasinet invid kyrkan.

 
Adress: Bromarvvägen 1838, Bromarv
Öppet: Lördagar i juli kl 10-13 och enl. överenskommelse
Förfrågningar: tel. 040-5056508, 0500-536455
Inträdesavgift: Vuxna 2 €, barn 1 €
Länkar: www.raseborg.fi
Tillfälliga utställningar, evenemang:
Besök även dessa museer: Tenala hembygdsmuseum
Service:
Tillgänglighet: Liikuntaeste Dålig tillgänglighet för rörelsehindrade