Mjölbollstad sanatoriemuseum

> Raseborg > Sjukvårdshistoria

Tuberkulosen var fram till medlet av 1900-talet en folksjukdom som årligen krävde tusentals finländares liv. Mjölbollstad sanatoriemuseum berättar om tuberkulosen, främst lungtuberkulosen och dess behandling. Museet är inrymt i Folkhälsans Mjölbolstaenhet i Karis vars huvudbyggnad uppfördes 1931 som sanatorium för Nylands svenska och tvåspråkiga kommuner.

Utställningen ger en mångsidig bild av sjukdomen och dess behandling vid Mjölbollstad sanatorium 1931-1962. Medicinsk apparatur, övrig utrustning, möbler och föremål är huvudsakligen ursprungliga. Utställningen börjar vid tuberkulosbyrån som var patientens första kontakt med sanatoriet. Därefter presenteras undersökningsmetoder och -apparatur. Vårdtiderna på sanatoriet var långa, i medeltal 7-8 månader. Den vanligaste vårdmetoden för lungtuberkulos var den s.k. sanatoriekuren som bestod bl.a. av vila i den s.k. hallen, näringsrik mat och frisk luft. I utställningen har man återskapat en operationssal, ett patientrum och en s.k. hall med tillhörande hallbockar.  Slutligen presenteras patientföreningen och dess verksamhet.

 

Adress: Högbensvägen 30, Mjölbollsta
Öppet: OBS! Museet är stängt.
Förfrågningar: (019) 278 6887, e-post: lenitha.koponen@folkhalsan.fi
Inträdesavgift:
Länkar:
Tillfälliga utställningar, evenemang:
Besök även dessa museerVästra Nylands sjukhusmuseum
Service: Café i första våningen
Tillgänglighet: Tillgängligt för rörelsehindrade