Johannes Lohilampi-museet

> Lojo > Från torp till slott

Lohilampi-museet är ett gammalt rusthåll från 1700-talet. Huvudbyggnaden i två våningar är troligen från 1770-talet och står på sin ursprungliga plats.  I museet kan man bekanta sig med en omfattande samling allmogeföremål som jordbrukaren, finansmannen och kulturpåverkaren Johannes Lohilampi (1866-1938) samlade. Största delen av föremålen är från västra Nyland. Även några föremål som tillhört Elias Lönnrot är utställda. Dessutom finns ett kyrkorum och en vandringsskola. Utöver huvudbyggnaden ingår i gårdstunet en uthuslänga med sytningsbostad, loft, stall och vagnsskjul.

Gårdens gamla ladugård fungerar som kultur- och miljöcentrum för barn och ungdom och används för tillfälliga utställningar.

Adress: Peririnnantie 2, Sammatti
Öppet:

10.6-30.6. lör-sön 12-16. stängt under midsommar. I juli ons-sön 12-16 och 5-6.8. 12-16. Grupper enligt beställning
Förfrågningar: (019) 369 4204, 044 369 1309
Inträdesavgift: 5 € / pensionärer och grupper om minst 10 pers 3 €. Under 18 år gratis.
Länkar: www.lohja.fi/museo
Tillfälliga utställningar, evenemang:
Besök även dessa museer: Paikkari torp, Lammi gård, Lojo museum
Service: Försäljning
Tillgänglighet: Liikuntaeste Dålig tillgänglighet för rörelsehindrade